Xây dựng thương hiệu

Thiết kế Bao bì sản phẩm


Vì sao cần thiết kếbao bì sản phẩm?

Thiết kế bao bì sản phẩm là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Nhà nước cũng như yêu cầu cần thiết trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu. GO Luca sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng các thiết kế phù hợp với định hướng vị trí sản phẩm trên thị trường.

- Bao bì sản phẩm là những thông tin về sản phẩm được dán hoặc bao bọc trên vỏ chai, lọ, hộp hoặc bao bì sản phẩm. Bao bì sản phẩm được sử dụng như 1 công cụ để mô tả chi tiết về sản phẩm của công ty. Việc thiết kế bao bì bắt mắt cũng là 1 trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khách hàng.

Đăng ký thiết kế
  • Hình thức thiết kế:

    • Vị trí nhãn, bao bì sản phẩm
    • Kích thước nhãn, bao bì sản phẩm
    • Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên sản phẩm
    • Ngôn ngữ trình bày