Tên miền đặc biệt khuyến mại tháng 04/2015

Vui lòng click vào tên miền bạn muốn đăng ký và nhập thông tin. Sau đó chuyển khoản đủ số tiền vào tài khoản
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc)
1) Ngân hàng Vietcombank
Số tài khoản: 0301000310136

2) Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 19020905308868
Nội dung: nội dung là tên miền (ví dụ: tenban.link)