Tin tức

Tháng 11 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Thành lập Công ty cổ phẩn Go Luca.

Tháng 10/2014, Công ty cổ phần Go Luca chính thức thành lập với sự tham gia của 3 cổ đông:

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty.

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc công ty.

- Ông Luyện Anh Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc công ty.